Fincancı: Sağlık emekçileri ölüme terk edildi

img

HABER MERKEZİ - Sağlık emekçilerinin yıllık izinlerinin iptal edilmesine bir çok kentten tepki geldi. Adana'daki açıklamada konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, sağlık emekçilerinin ölüme terk edildiğini söyledi. 

SES Genel Merkezi, sağlık emekçilerinin izin, emeklilik ve istifa haklarının ellerinden alınması ve taleplerine dair binalarında basın toplantı düzenledi. Toplantı öncesi ise SES Genel Merkezi’ne "Pandemi de sorumluluğu halka, cezayı da sağlıkçıya kesemezsiniz" pankartı asıldı.
 
Toplantıda konuşan SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey, sağlık emekçileriyle ilgili son yayınlanan genelgeyle emeklilik, istifa ve izin haklarının ortadan kaldırıldığını, tayinler durdurulurken sürgünlerin önünün açıldığını belirterek, bunu kabul etmediklerini söyledi. 
 
127 SAĞLIK ÇALIŞANI YAŞAMINI YİTİRDİ
 
Yapılan birçok bilimsel çalışmalarda ve çeşitli ülkelerden elde edilen verilere göre, sağlık çalışanlarının koronavirüs (Kovid-19) sıklığının toplumun çok üstünde olduğunu kaydeden Atabey, "Açıklamanın yapıldığı bu saate kadar 127 sağlık çalışanı hayatını kaybetti ve 40 binin üzerinde sağlık çalışanı enfekte oldu. Uluslararası Çalışma Örgütü gibi kuruluşlar ve 129 ülkenin meslek hastalığı veya iş kazası olarak tanımlanmasına rağmen bildirim yaptırılmaması ekonomiye yükünden dolayı engellenmektedir. Yine temel ücret arttırılmamakta, verdikleri 3600 ek gösterge sözü yerine getirilmemektedir" dedi. 
 
'YAŞAMA HAKKI YOK SAYILIYOR'
 
Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile sağlık emekçilerinin mağduriyetlerinin daha da arttırıldığına değinen Atabey, "Bütün bu düzenlemeler yapılırken sağlık emekçisinin en temel insan hakkı olan yaşama hakkı ve dinlenme hakkı yok sayılmaktadır. Sağlık hizmetlerinde uygulanan yanlış politikalar sonucunda artan maliyet baskısı sonucu iktidar, sağlık hizmetlerinin yetersiz sayıdaki sağlık emekçisiyle yürütülmesini, tercih etmiştir" ifadelerini kullandı.
 
‘SAĞLIK ÖRGÜTLERİ KARAR ALMA SÜRECİNDE OLMALI’
 
 Atabey, Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, şu talepleri sıraladı:
 
 “* Atama bekleyen binlerce sağlık emekçisinin derhal kadrolu, güvenceli ataması yapılmalıdır.
 
 * Haksız, hukuksuz şekilde işlerinden edilmiş olan KHK’li sağlık emekçileri işlerine döndürülmelidir.
 
* Güvenlik soruşturması sebebiyle işe başlatılmayan sağlık emekçileri bir an önce işlerine başlatılmalıdır.
 
* Pandemi yönetiminde sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri karar alma süreçlerine dahil edilmelidir.
 
* Kovid-19 iş kazası ve meslek hastalığı kapsamına alınmalıdır.
 
 * Sağlıkta şiddet önlenmelidir.
 
 * Bütün sağlık emekçilerinin yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe esas temel ücret, 3600 ek gösterge, fiili hizmet süresi zammı gibi beklentileri karşılanmalıdır.
 
* Kronik hastalığı olan ve 65 yaş üstü tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine idari izin verilmelidir."
 
 ‘YAŞAM HAKKIMIZI İSTİYORUZ’
 
Atabey, devamında şunları söyledi: "Dinlenme ve görevden çekilme hakkımız aynı zamanda yaşam hakkımızdır, yaşatmak için yaşamak istiyoruz, yaşam hakkımıza sahip çıkıyoruz. Gerçek sendikaya ihtiyaç duyan tüm sağlık emekçilerini sendikamız çatısı altında örgütlemeye, birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz."
 
İSTANBUL 
 
SES Aksaray Şubesi de, emeklilik, istifa ve yıllık izin gibi haklarının iptal edilmesini İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Samatya’da bulunan başhekimliği önünde protesto etti. Yapılan açıklamada, “Pandeminin başından beri büyük özveri ile çalışan sağlık emekçilerinin izin ve emeklilik hakları gasp edilemez” pankartı açılarak, “Öldüresiye çalıştırmakla pandemi ile mücadele edilemez” ve “Salgınla mücadele edin sağlıkçı ile değil” dövizleri taşındı. Sık sık “Yaşamak, yaratmak istiyoruz” ve “İnsanca yaşamak istiyoruz” sloganlarının atıldığı açıklamaya çok sayıda sağlık emekçisi katıldı. 
 
Basın açıklamasını SES Aksaray Şubesi Yöneticisi Birsen Seyhan Tosun yaptı. 
 
CAN KAYBI 10 BİNİ GEÇTİ
 
Toplam can kaybının 10 bini geçtiğini belirten Tosun, gerçek sayının Sağlık Bakanlığının  verdiği sayıdan daha fazla olduğunu söyledi. Tüm enfeksiyonlarda olduğu gibi sağlık emekçilerinin en riskli grupta olduğunu ifade eden Tosun, “Açıklamanın yapıldığı bu saate kadar 127 sağlık çalışanı hayatını kaybetti ve 40 binin üzerinde sağlık çalışanı enfekte oldu. Uluslararası Sağlık Örgütü ve 129 ülkenin meslek hastalığı olarak kabul ettiği bu durum yasal düzenlemelerimize göre de meslek hastalığı olmasına rağmen bildirim yapılması ekonomi yükünden dolayı engellenmekte. Yine salgının bitirilmesinde kilit faktör olan sağlık çalışanlarının aynı kaygıdan olsa gerek, temel ücretleri arttırılmakta; verdikleri 3600 ek gösterge sözü yerine getirilmemektedir” dedi. 
 
GRİP AŞILARI ENGELLENDİ
 
Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Çalışma Örgütü’nün defalarca sağlık çalışanlarının şartlarının düzeltilmesi gerektiği yönünde açıklama yaptıklarının altını çizen Tosun, “Pandemiyi de devlet yönetir, halk değil. Halkı sorumlu tutup, yükü de sağlıkçıya yıkıp, toplumsal dayanışmayı bozamazsınız. Sağlık emekçilerinin bütün uyarılarına kulak tıkayan hükümet sürecin başından beri alınması gereken hiç bir önlemi almamıştır. Sağlık alanındaki emek ve meslek örgütlerinin sonbahar aylarında gribin de eklenmesi ile krizin derinleşeceği uyarısına rağmen 25 milyondan fazla yurttaşın grip aşısına ulaşması engellenmiştir” diye belirtti. 
 
TALEPLER SIRALANDI
 
Salı günü açıklanan ve yıllık izinlerin iptalini ele alan genelgenin  "sağlık çalışanlarını öldüresiye çalıştırmak" anlamı taşıdığını vurgulayanTosun, yayınlanan genelgeyle sağlık çalışanlarının mağduriyetinin daha da arttığını ifade etti. Emeklilik ve istifa gibi hakların ellerinden alınmasının anayasaya aykırı olduğunu dile getiren Tosun, Sağlık Bakanlığına, “Atama bekleyen binlerce sağlık emekçisinin derhal kadrolu, güvenceli ataması yapılmalıdır. Uzun yıllarını meslekte geçirmiş tecrübeli insanlar olan KHK’li sağlık emekçileri işlerine döndürülmelidir. Kovid-19 iş kazası ve meslek hastalığı kapsamına alınmalıdır. Sağlıkta şiddet önlenmelidir” çağrısında bulundu. 
Yayınlanan genelgeyi kabul etmediklerini söyleyen Tosun, dinlenme hakkının aynı zamanda yaşam hakkı olduğunu ifade ederek, yaşamak ve yaşatmak istediklerini söyledi. 
Sağlık emekçilerine de seslenen Tosun, tüm sağlık emekçilerini sendikaları çatısı altında örgütlenmeye ve birlikte mücadele etmeye çağırdı. 
 
ADANA 
 
SES Adana Şubesi ile Adana Tabip Odası (ATO) ise Seyhan Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya  Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın yanı sıra çok sayıda sağlık örgütü katıldı. 
 
SAĞLIK BAKANI YANILIYOR
 
Saygı duruşu ile başlayan açıklamada konuşan Fincancı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın "Artış, pandeminin hiçbir döneminde kontrolümüz dışına çıkmadı" sözlerini hatırlatarak,  “Yanılıyorlar, salgın kontrolü hastalananları tedavi etmekle olmaz, insanlarımızı hastalıktan koruyarak olur. Bir pandemi ile mücadele edeceksek bunu sağlık emekçilerinin tüm örgütleri ile birlikte kurgulamak gerekir. Birinci basamağı güçlendirmek ve yaygın koruyucu sağlık hizmetleri, yaygın test, yaygın taramalarla kontrol altına alabilirdik, almadık” ifadelerini kullandı.
 
YAŞAMAK İÇİN YAŞATMAK İSTİYORUZ
 
Çalışma haklarının gaspı ile sağlık emekçilerinin artan yükleri altında ölüme terk edildiğini aktaran Fincancı,  “Biz ölmek istemiyoruz, yaşamak için yaşatmak istiyoruz. Doğru bir salgınla mücadele programının hızla yapılması için sağlık emek örgütlerine söz verilmesini istiyoruz” dedi. Alanın piyasaya bırakılmasına değil, insanlığa değer veren bir biçime dönüştürülmesi için mücadelelerini sürdüreceklerini dile getiren Fincancı, “Bir kez daha söylüyoruz. Gücünüz gücümüzdür, birlikte mücadeleye devam” dedi. 
 
 
ANTALYA 
 
SES Antalya Şubesi ve Antalya Tabip Odası ise Atatürk Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan SES Antalya Şubesi Eşbaşkanı Kaan Taşer, "Pandemi de sorumluluğu halka, cezayı sağlıkçıya kesemezsiniz" diyerek, pandemi sürecinde 127'i sağlık çalışanın hayatını kaybettiğini, 40 binin  üzerinde sağlık çalışanı enfekte olduğunu vurguladı.
 
MERSİN
 
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Mersin Şubesi de sendika binalarında basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mersin Milletvekili Rıdvan Turan da katıldı. Açıklamada konuşan Ses Mersin Şube Eşbaşkanı Özge Göncü,  pandemi sürecinde toplam vaka dünya genelinde toplam 44.7 milyonu geçtiğini hatırlatarak, günlük ölüm sayısının ise dünyada 7 binleri aştığını söyledi. Sendikaların bu süreçte emekçilerine taleplerini dillendirmek yerine iktidarla ters düşmemek adına sessizliğini koruduğunu kaydeden Göncü, “Sağlık alanında tüm bunlar yaşanmaktayken sözde yetkili sendika kendisine üye olan sağlık emekçilerinin sorunlarıyla ilgilenmek, taleplerini alana taşımak yerine iktidarla ters düşmemek adına sessizliğini korumaktadır. Gerçek sendikaya ihtiyacın iyice belirginleştiği bu zor günlerde tüm sağlık emekçilerini sendikamız çatısı altında örgütlenmeye, birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.
 
 
 
 
 

Diğer başlıklar

21:36 Irak’ta petrol rafinerisine roketli saldırı
21:00 Muhabirimiz Yalçın yarın adliyeye çıkarılacak
20:27 Mardin’de 5 kişi serbest bırakıldı
20:06 Kovid-19’dan 185 kişi hayatını kaybetti
19:19 Ordu’da hastane yemekhanesi ve otoparkı yoğun bakıma dönüştürülecek
18:50 Siverek'te silahlı kavga: 2 ölü
18:35 Urfa'da 2 gözaltı
18:33 Eğitim Sen’in yeni yönetimi belirlendi
18:22 Mardin esnafından Sancar'a sıcak karşılama
18:20 İzmir'de 16 kişi serbest bırakıldı
17:40 Vestel önlem alınmasını isteyen işçileri işten çıkardı
17:24 ‘AKP sıkışınca demokrasi ve reform söylemine sarıldı’
17:15 Gözaltına alınan Kandemir'in testi pozitif çıktı
16:10 Amedspor deplasmandan beraberlikle ayrıldı
16:03 CHP’li Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
15:49 Açlık grevinin başladığı Kandıra Cezaevi’nde koğuşlara baskın
15:37 Taşdemir: Kürtlerin direnişi AKP’yi derin bir krize soktu
15:04 Gözaltında korona testi pozitif çıkan Uçar serbest bırakıldı
14:31 CHP'li Başarır'a dava tehdidi
14:25 HDP’li gençler: Tecrit derinleştikçe geleceksizlik reva görülüyor
14:03 Eğitim Sen Genel Kurulu ikinci gününde
13:42 Sancar: Kürt sorununu inkar eden çözülür
13:14 Bir ilk: Kürtçe’nin Hewramî ve Kelhurî lehçelerinde kurs başlatılıyor
12:39 AKP’li belediye koronavirüs yasağını deldi
12:32 35 kiloya düşen hasta tutuklu Çakmak hastaneye kaldırıldı
12:20 HDP: Siyaset yargı işbirliği itiraf edilmiştir
12:18 Sağlık Bakanlığı’ndan koronavirüs ilaç kullanımı broşürü
09:29 HDP önünde bekletilenlere 'Ankara’ya gidelim' önerisi
09:16 Elazığ’da deprem
09:12 TİHV Genel Sekreteri: Tutukluların tümü hasta olma yolunda
09:10 1938’de Pülümür: Sürgünler, katledilenler, tanıklar…
09:08 Bir yıldır cenazeleri verilmedi
09:04 Paylan: Katar anlaşması kanamayı durdurmaz
09:03 Saya işçileri günü kurtarmaya çalışıyor
09:03 Sağlık emekçilerine karantina sınırlaması
09:02 Kadınlardan Barzani'ye: Herkes zarar görür
09:01 Suriye pazarlık masası ve Kürtler
09:00 29 KASIM 2020 GÜNDEMİ
28/11/2020
23:58 Hastanede yer bulamayan bebek yaşamını yitirdi
23:36 Açlık grevine başlayan Aslan'dan dayanışma çağrısı
22:33 Eğitim Sen Genel Kurulu: DSD koltuk talebiyle çekildi
21:53 Kovid-19 salgınından 182 kişi yaşamını yitirdi
20:48 İfade işlemi için kapısı kırıldı!
20:44 Gözaltına alınan genç serbest bırakıldı
20:17 Şerif Coşkun için yapılmak istenen açıklama engellendi
20:05 Mersin'de 6 kişinin gözaltı süreleri uzatıldı
19:59 Kadınlar Birlikte Güçlü İzmir’de gözaltıları protesto etti
19:39 ‘AKP’nin zulümden başka halka vereceği bir şey kalmadı'
19:19 DAİŞ’ten kurtuldu, Türkiye’de kayboldu, İdlib’de yaralandı
17:53 Varto'da 1 gözaltı
17:07 Mithat Sancar Mardin'de taziyelere katıldı
16:49 Kovid-19 tedavisi gören gazeteci Tarancı yaşamını yitirdi
16:36 AKP'li belediye başkanı istifa etti
16:08 İHD İstanbul Şubesi: Elçi’nin barış mücadelesinin takipçisiyiz
15:53 Cizre'de 2 gözaltı
15:52 Avukat Güner serbest bırakıldı
15:43 Bakanlıktan ‘vaka sayılarını söylemeyin talimatı’ iddiası
15:41 Polis şiddetiyle hayatını kaybeden Coşkun için eylem
15:08 TMMOB Diyarbakır İKK: Hukuksuz gözaltılara son verilsin
14:52 Kılıçdaroğlu’dan esnaflara: Bildiğiniz gibi değil, her şeyi sattık
14:28 Hasta tutuklu Yıldız’ın serbest bırakılmasını istediler
14:18 CHP’li Ağbaba koronavirüse yakalandı
14:00 Öcalan’ın öğretmeni toprağa verildi
13:59 Ayşenur Şimşek'in failleri soruldu
13:56 HDP’li eski vekil Çağlar Demirel açlık grevine başladı
13:33 Şengal'deki nöbet 3'üncü gününde
13:25 'KHK’ler gidecek, biz kalacağız'
13:23 Sancar: Devlet ve hükümetin Elçi cinayetini aydınlatma niyeti yok
13:18 'Sindirme politikalarına boyun eğmeyeceğiz'
13:16 HDP Gençlik Meclisi: Boyun eğmedik eğmeyeceğiz
13:12 Kaybedilen Aydoğan’ın eşi: Çocuklarımın gideceği bir mezar istiyorum
12:43 MED TUHAD-FED: Gözaltılar serbest bırakılsın
12:34 Roboski Katliamı’nın 107’nci ayında ‘adalet’ çağrısı
12:15 Tahir Elçi anılıyor: Cezasızlık zırhıyla korunan failleri arıyoruz
12:07 Antalya Emek ve Demokrasi Platformu'ndan HDP'li Bülbül'e destek
12:00 Böbrekleri iflas eden tutukluya ‘cezaevinde kalabilir’ raporu
11:49 Adliye çıkışında vurulan kadın hayatını kaybetti
11:41 Polis midibüsü devrildi
11:25 Erdoğan ‘reform’ dedi, 415 kişi gözaltına alındı
11:25 Barış Akademisyenleri’nin yaşadığı ihlaller rapora dönüştü
11:18 Nusaybin’de tutuklanan 4 kadının iddianameleri hazırlandı
11:09 Kayıp yakınları: Tahir Elçi mağdurların avukatıydı
11:07 Elvan ve Gül’den TOBB ile ‘reform’ görüşmesi
10:51 İHD ve MEBYA-DER yöneticilerinin evlerine polis baskını
10:32 Rektör eski AKP'li belediye başkanını müdür olarak atadı
10:26 Kardeş Türküler'den Tahir Elçi anısına ‘Hewar’
10:12 Kozluk Belediyesi Eşbaşkanı gözaltına alındı
10:07 Bütçe halktan kaçırıldı
09:39 Bursa'da gözaltına alınan avukatlar serbest bırakıldı
09:38 Beştaş: MHP mafyaya dayandığını ilan etti
09:36 GGM’de tecavüze uğrayan Z.N. 4 ay sonra konukevine nakledildi
09:33 ‘Dersim’de Alevi kimliğini yok etmeye çalışıyorlar’
09:32 Antep'te 13 siyasetçi tahliye edildi
09:02 Ağır hasta tutuklu Turan’ın avukatı: Her an ölebilir
09:02 ‘Rojavalı tutuklular iki kez cezalandırılmak isteniyor’
09:02 65 yaş üstü yurttaşlar: Salgını yayan biz değiliz
09:01 Usta ellerle ağacı yayığa dönüştürüyor
09:01 Polis ajanlık dayattı, savcı ‘neden kabul etmedin’ dedi
09:00 28 KASIM 2020 GÜNDEMİ
27/11/2020
22:47 Hasankeyf'i anlatan ‘Keypa12500’ tiyatro oyunu sahnelendi