HDP’den ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’ değiştirilsin teklifi

img

ANKARA – HDP, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair Meclis'e kanun teklifi verdi.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, HDP’nin ve sivil toplum örgütlerinin yapmak istedikleri toplantı ve basın açıklamalarına 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gerekçe gösterilerek hukuksuz bir şekilde engel olunduğunu belirterek, bu hukuksuzluğun ortadan kaldırılması ve demokratik bir yasanın hazırlanması için Meclis Başkanlığı’na kanun teklifi verdi. 
 
Kanun teklifinin gerekçesinde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 3. Madde’sinin “herkesin önceden izin almaksızın, silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahip olduğu” hükmü hatırlatıldı. 
 
1982 Anayasası’nın 34. Madde’sinin birinci fıkrasında yer alan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı’na dair “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” hükmüne atıfta bulunulan kanun teklifinde, Anayasanın bu açık hükmüne rağmen AKP hükümetinin son dönemlerde 81 ilde 2911 sayılı kanunu ve Anayasanın 34. Maddesi’ni ve uluslararası sözleşmeleri çiğnediği vurgulandı.
 
Başvuruda bu duruma dair şunlar belirtildi: “Partimiz HDP’ye yönelik yapılan kayyım darbesinden bu yana; hiçbir basın açıklamamıza izin verilmemekte ve yapılmak istenen basın açıklamalarına ise sert müdahalelerde bulunulup üyelerimiz işkenceyle gözaltına alınmaktadırlar. Rojava işgalinin başladığı 9 Ekim 2019’dan bu yana Türkiye’nin her yerinde yapılmak istenen barışçı gösteriler ve basın açıklamaları valilikler tarafından süresiz bir şekilde yasaklanmakta ve işkenceyle gözaltılar yapılmaktadır. İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Van, Mardin, Batman, Şırnak, Hakkâri, İzmir, İdil, Nusaybin, Ceylanpınar, Kulp, Lice, Silvan, Bismil ve daha birçok kente yapılmak istenen basın açıklamalarına 2911 sayılı kanun gerekçe gösterilerek hukuka aykırı bir şekilde izin verilmemiştir. Valiliklerin ve Emniyet Müdürlüklerinin keyfi ve hukuk dışı uygulamalarına son verilmelidir. 2911 sayılı kanundan kaynaklanan aksaklıların tespit edilip düzeltilmesi için barışçıl ve demokratik bir hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının engellenmemesi gerekmektedir.” 
 
Sunulan kanun teklifinde yürürlükte olmasa da Olağanüstü Hal (OHAL) yasaları bakış açısının Valilik ve Emniyet Müdürlüklerinin uygulamalarında yürürlükte olduğu belirtildi. Bu duruma dair başvuruda “Bu hakların kullanımını imkânsız bir hale getirmektedir. Uluslararası sözleşmeler ve Anayasanın koyduğu hükümler çiğnenerek toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılması engellenmektedir. Bu hukuk dışı engellemelere son verilmesi için bu kanun teklifinin dikkate alınması elzemdir” denildi.
 
Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi şöyle: 
 
“MADDE 2911- (6/10/1983-2911) Sayılı Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu;
 
Madde 1- (Değişik: 3/8/2002-4771/5 md.)  Aşağıda belirtilen toplantı ve faaliyetler bu Kanun hükümlerine tabi değildir.
 
a) Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, vakıfların, derneklerin, ticari ortaklıkların ve diğer tüzel kişilerin özel kanunlarına ve kendi tüzüklerine göre yapacakları kapalı ve açık yer toplantıları,
 
b) Kanunlara uymak, kendi kural ve sınırları içinde kalmak şartıyla kanun veya gelenek ve göreneklere göre yapılacak toplantı, tören, şenlik, karşılama ve uğurlamalar,
 
c) Spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar,
 
d) Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların Devlet (…) (1) işleri hak- kındaki toplantı ve konuşmaları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin halk ile yapacakları sohbet niteliğindeki görüşmeler. (1)
 
Madde 4/a- (Değişik: 3/8/2002-4771/5 md.)  Sayılı Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Değişik,
 
MADDE 2911- (6/10/1983-2911) Sayılı Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu;
 
Madde 2- (Değişik: 3/8/2002-4771/5 md.) Toplantı yapılabilmesi için, düzenleme kurulu üyelerinin tamamının imzalayacakları bir bildirim, toplantının yapılmasından en az kırk sekiz saat önce ve çalışma saatleri içinde, toplantının yapılacağı yerin bağlı bulunduğu valilik veya kaymakamlığa verilir.
 
Bu bildirimde;
 
a) Toplantının amacı,
 
b) Toplantının yapılacağı yer, gün, başlayış ve bitiş saatleri,
 
c) Düzenleme kurulunun başkan ile üyelerinin açık kimlikleri, meslekleri ikametgâhları ve varsa çalışma yerleri,
 
Belirtilir ve bildirime yönetmelikte gösterilecek belgeler eklenir. Bu bildirim karşılığında gün ve saati gösteren alındı belgesi verilmesi zorunludur. Bu bildirim, valilik veya kaymakamlıkça kabul edilmez veya karşılığında alındı belgesi verilmez ise keyfiyet bir tutanakla tespit edilir. Bu halde noter vasıtasıyla ihbar yapılır. İhbar saati bildirimin verilme saati sayılır. Aynı yerde, aynı gün toplantı yapmak üzere ayrı ayrı düzenleme kurullarınca bildirim verilmişse ilk verilen bildirim geçerlidir. Diğerlerine durum hemen yazılı olarak bildirilir.
 
Madde 10- (Değişik: 3/8/2002-4771/5 md.) Sayılı Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kaldırılmış,
 
MADDE 2911- (6/10/1983-2911) Sayılı Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu;
 
Madde 3- (Değişik: 26/3/2002-4748/6 md.) Bölge valisi, vali veya kaymakam, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması hâlinde yasaklayabilir. (3)
 
Madde 17- (Değişik: 26/3/2002-4748/6 md.) Sayılı Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kaldırılmış,
 
MADDE 4 - Bu kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
MADDE 5 - Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."
 

Diğer başlıklar

19/11/2019
22:47 HDP’nin EYT’liler için verdiği önerge reddedildi
21:43 HDP Antalya il yöneticisi tutuklandı
20:09 Kadın cinayetlerini protesto eden kadınlar gözaltına alındı
19:59 Af Örgütü: İran’daki protestolarda 106 kişi yaşamını yitirdi
19:42 Kalın: ABD ve Rusya'nın mutabakat şartlarını yerine getirmesini bekliyoruz
19:25 ÖDP: AKP halkı uçuruma sürüklüyor, ölümlerden o sorumlu
18:54 Ağrı’da HDP’liler gözaltına alındı
18:52 AİHM Türkiye’yi ‘Cenazeye katılmak suç değil’ diyerek tazminata mahkum etti
18:02 Dargeçit’te 10 kişinin gözaltı süreleri uzatıldı
17:53 Mülkiyeliler Birliği: Dekan ve şiddet uygulayanlar hakkında soruşturma açılsın
17:30 TGS: Gazetecilerin hakları yüksek yargı kararlarıyla budanıyor
17:14 ‘Kadına şiddet araştırılsın’ önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
17:06 Erdoğan: Biz istihdam oluşturamadık diye değil, iş arayanlar arttı diye işsizlik artıyor
16:35 Urfa'da yasaklar 1 ay uzatıldı
16:34 Akpazar’da eylem 7’nci gününde: Kayyum gidecek
16:29 AKP’li Ünal’dan Kadirova’ya suçlama: Şizofreni belirtileri vardı
15:49 Avukatlar İmralı için başvuru yaptı
15:49 Türkiye’ye yasa dışı para transferine baskın
15:37 Kılıçdaroğlu: Kayyum, Seçimi kazandığın için seni cezalandırıyorum demek
15:26 Irak Askeri İstihbaratı: DAİŞ yöneticileri Türkiye’de
15:18 Rusya'dan Çavuşoğlu'na yanıt: Şaşkınlıkla karşıladık
15:09 Atılım Gazetesi çalışanları: Tek bir adım geri atmayacağız
15:01 Antalya'da kadınlar alanlarda olacak
14:55 Antep’te 4 kişi tutuklandı
14:53 Cebeci’de öğrencilere saldırı
14:52 İHD: Çocuk hakları bir insanlık meselesidir
14:49 Bahçeli’den Erdoğan’a EYT desteği
14:45 Kızını öldüren sanık için en ağır cezayı istedi
14:42 Y.O.’yu öldürmeye kalkan sanık Faruk A: Allah’ın izniyle yüzüm ak
14:20 HDP'nin yeni yol haritası ne olacak:
Sine-i millet mi, kazanımları koruma mı?
14:05 Avukatlar MHP'li Sazak hakkında suç duyurusunda bulundu
13:52 Dersim Kadın Platformu 25 Kasım programını açıkladı
13:38 Bağlar'da meclis üyelerinin yerine de kayyum atandı
13:33 Kent Ormanı’nı davasında yürütmeyi durdurma kararı
13:30 'AKP döneminde 47 bin 835 kişi intihar etti'
13:19 Buldan: Bütün kadınların sesi olmaya devam edeceğiz
13:18 Erdoğan: ABD-SGD arasındaki angajmanın bir anda bitmeyeceğinin farkındayız
12:42 Mültecilerin geri gönderilmesiyle ilgili düzenleme Meclis’te
11:48 Siverek'teki katliamı 'azmettirmek'le suçlanan AKP'li İzol’a takipsizlik
11:42 AB bütçesinde Türkiye'ye kesinti
11:34 Toğrul'un istinaf başvurusu kabul edilmedi
11:12 Bismil Belediyesi kayyumu Kürtçeyi sildi!
11:10 Rektör İbiş'i protesto etmek isteyen öğrenciler darp edildi
11:00 Bütçe görüşmelerinde CHP ve HDP’den protesto
10:37 ABD, Türkiye'den DAİŞ’e destek sağlayan üç şirketi yaptırım listesine aldı
10:33 Dengbêjliğin Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması için kampanya
10:32 Kayyumların tebrik mesaisi
10:28 Yüksekova’da 3 katlı ev kül oldu
10:18 HDP’li yönetici tutuklandı
10:17 Akpazar eşbaşkanları: Kayyum halka hizmet vermemize engel olamayacak
10:16 Özalp'te kararlar kadınlarla birlikte alınıyor
10:01 Dicle Nehri inşaat molozlarıyla dolduruluyor
09:32 Belediye Eşbaşkanlarına 'nükleer silahla öldürme' suçlamasıyla dava açıldı
09:21 Artuklu Belediyesi yol yaptı bir haftada köstebek yuvasına döndü
09:21 Açlık grevindeki tutuklular 7 gündür havalandırmaya çıkarılmıyor
09:20 Sönmez: Kadın sorunları siyasetin asli meselesidir
09:19 Hastanede skandal bitmiyor: Böbrek hastaları 'çöp' odalarında tedavi ediliyor
09:17 Parti faaliyetlerine 'emre aykırı davranış'tan ceza kesildi
09:16 Kürtçe ilk simatiyye: Beyana Xwarinan û Zewqên Wan
09:07 'Suriye’deki azınlıklar için SDG ayakta kalmalı'
09:06 ‘Kayyumlara karşı muhalif demokratik çizgiyi güçlendirmeliyiz’
09:05 Hatimoğulları: SMO’yu kim finanse ediyor?
09:04 Anneleriyle birlikte cezaevinde olan çocuklara tutuklu muamelesi yapılıyor
09:03 Önlem alınmazsa tarihi kilise yıkılacak
09:02 Dernek kapatıldı ama mücadeleyi bırakmadı
09:01 Vanlılar: Savaş ve baskı sürdükçe kriz bitmez
09:00 19 KASIM 2019 GÜNDEMİ
18/11/2019
23:09 Bütçe görüşmelerine ‘Efrin zeytini’ tartışması damga vurdu
22:55 Belediye ile görüşemeyen işportacılar yürüyüş düzenledi
22:38 Kemalbay’dan çalıştırılmayan iş teftiş müfettişlerine ilişkin soru önergesi
22:04 AKP Balıkesir İl Başkanı istifa etti
20:24 Tahrip edilen ‘Dipsiz Göl’ sit alanı ilan edilecek
19:27 İzmir’de trans hakları yürüyüşüne polis engeli
19:12 Atılım Gazetesi’nin etkinliğine bir yasak da İstanbul’dan
19:03 BM: 7,2 milyon çocuk özgürlüğünden mahrum bırakılmış durumda
18:31 Van'da cinsel istismar faili bir kişi tutuklandı
17:49 HDP'li 3 belediye eşbaşkanın gözaltı süresi uzatıldı
17:43 Kayyum belediyeye dev bayrak astı, ilk pozu ise AKP'lilerle verdi
17:22 Kadınlar 25 Kasım etkinliklerinde bir araya geldi
17:13 İzmir ve Osmaniye’de kadın cinayeti
17:05 Anarşist Kadınlar: Evlendirme daireleri kapatılsın
16:46 Tutuklu HDP'li eski vekile yeni dava
16:32 Polis istedi diye DNA örneği alınmak isteniyor
16:18 Akpazar’da kayyum protestosu: Bu ateş onları da yakacak
16:11 Eşbaşkan Çevik’in gözaltı süresi ikinci kez uzatıldı
16:10 HDP’li ve TJA'lı kadınlar cezaevlerindeki hemcinslerine kitap gönderdi
15:48 Suruç Aileleri İnisiyatifi: Hatice Çevik serbest bırakılsın
15:40 Bolivya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi
15:36 Engin Eroğlu ölümünde otobüs sürücüsü kusurlu bulundu
15:14 Sakarya'daki yangında iki çocuk yaşamını yitirdi
15:01 Antep Valiliği mühendisin ölümünü ideolojik buldu!
14:58 Sur Belediyesi Eşbaşkanı yeni yol yapım çalışmalarını denetledi
14:57 Urfa Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısında kayyum tepkisi
14:47 Kayyum atanan Derik'te HDP’liler esnafı ziyaret etti
14:39 TMMOB: Çöken camii inşaatı mühendislik ürünü değil
14:30 Dev-Lis: Rabia Naz cinayetinin takipçisi olacağız
14:25 Özsoy: Türkiye Kürt sorunundan kaçamaz
14:19 Meclis’e gönderilen 25 fezlekenin 24’ü HDP’li vekillere ait
14:04 Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu: İktidar istifa etmeli
13:49 Başkaya: Onlar cezalandırmaya biz doğruyu söylemeye devam edeceğiz