ÖHD, İç Anadolu Bölge cezaevleri raporunu açıkladı

img

ANKARA – İç Anadolu Bölgesi’nde devam eden açlık grevleri ve yaşanan hak ihlallerine ilişkin raporunu açıklayan ÖHD Ankara Şubesi Hapishane Komisyonu, Öcalan üzerinde uygulanan tecridin kaldırılması ve tutukluların uğradığı hak ihlallerinin sonlandırılması için yetkilileri göreve çağırdı.

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Ankara Şubesi Hapishane Komisyonu, İç Anadolu Bölgesi Hapishaneleri hak ihlali raporunu şube binalarında düzenledikleri basın toplantısıyla açıkladı. Toplantıda ilk olarak söz alan komisyon üyesi avukat Hülya Yıldırım, tutukluların 27 Kasım 2020 tarihinden bu yana PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan tecridin kaldırılması ve cezaevlerinde devam eden hak ihlallerinin sona erdirilmesi için açlık grevinde olduğunu hatırlattı. Yıldırım, cezaevinde tutuklularla, cezaevi idareleriyle yaptıkları görüşmeler ardından hazırladıkları raporu kamuoyuna açıklayacaklarını belirtti.

Ardından söz alan ÖHD Ankara şubesi Hapishane Komisyonu üyesi Yunus Emre Şahan, Ankara Sincan Kadın, Ankara Sincan 1 No’ lu F Tipi, Eskişehir H Tipi, Afyon 1 No’ lu T Tipi, Karabük T Tipi, Bünyan Kadın, Bünyan 1 No’ lu T Tipi, Bünyan 2 No’ lu T Tipi, Tokat T Tipi, Amasya E Tipi ve Kırıkkale F Tipi cezaevlerine ziyaretler gerçekleştirdikleri bilgisini paylaştı.

8 CEZAEVİNDE GREV

Kırıkkale F Tipi, Sincan Kadın, Tokat T Tipi, Karabük T Tipi, Eskişehir H Tipi, Bünyan Kadın Kapalı ve Bünyan 1 No’lu T ile 2 No’lu T Tipi cezaevlerinde tutukluların gruplar halinde süresiz- dönüşümlü açlık grevini sürdürdüğünü aktaran Şahan, “Yasal ve uluslararası mevzuat, evrensel hukuk ilkeleri ile birlikte göz önüne alındığında; mahpusların talebinin hali hazırda yürürlükte olan hukuk normlarının uygulanması talebinden ibaret olduğu açıktır. Kişinin savunma hakkı bağlamında adil yargılanma hakkı ve manevi varlığını geliştirme hakkına açıkça aykırı olan Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit uygulamasının bir an önce ortadan kaldırılması gerekmektedir” dedi.

PANDEMİ UYGULAMALARI TECRİT HALİNİ ALDI

OHAL döneminden beri artan mahpuslara yönelik hak ihlallerinin pandemi süreciyle birlikte tecrit halini aldığını vurgulayan Şahan, “Nitekim rapordaki beyanlardan da bu durum açıkça anlaşılmaktadır. Ulusal ve uluslararası mevzuatlar ve insan onuru gözetilerek bu ihlallerin sonlandırılması gerekmektedir. Ayrıca pratik uygulama ile dayatılan bu yanlış uygulamaların zamanla kanunileştiği de bir gerçektir. Kanunilik ise tek başına hukuka uygunluk anlamına gelmemekte ve idarenin ivedilikle insan onurunu gözetecek şekilde uygulamalara yönelmesi gerekmektedir” diye belirtti. Tutukluların tanınmış haklarının korunmasında cezaevlerinin asli yükümlülüğü olduğunun altını çizen Şahan, açlık grevi süresince ve bitiminde uygun iaşe ve gıdanın verilmesini takip etmenin ve B Kompleks vitamininin teminini sağlamanın idarenin yükümlülüğü olduğunu hatırlattı.

Şahan, açıklamasının devamında yaşanan hak ihlallerini sıraladı.

Raporun detayında yer alan hak ihlalleri şöyle:

“* Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde Devrim Taylan Yılmaz, Yücel Yavuz’un maruz kaldığı fiziksel, psikolojik şiddet ve ardından gerçekleştirilen çıplak arama, sonrasında mahpusların hücrede tutulmaları işkence ve kötü muamele yasağının ihlalidir. 2 kişinin bulunduğu koğuşta daha önce ayakta sayım istenmezken mahpusların sayımı yapılabilmesine rağmen ayakta sayım dayatılması, küfür edilmesi, fiziksel şiddet uygulanması, infaz koruma memurlarının koğuşta üst araması yapmalarına rağmen hücreye yerleştirirken çıplak aramaya tabi tutmaları açıkça psikolojik ve fiziksel işkencedir. 2 kişinin bulunduğu koğuşta ayakta sayımın dayatılması keyfidir.

AYAKTA SAYIM

* Afyon 1 No’lu T Tipi Kapalı Hapishanesi ve Bünyan 1 No’lu T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde gerçekleştirilen ayakta sayım uygulaması da evrensel hukuk ilkelerine aykırıdır. Mahpusların beyanları doğrultusunda ivedilikle soruşturma başlatılması, ilgili kamu görevlilerinin tedbir amaçlı görevden uzaklaştırılması gerekirken mahpuslar hakkında zaman kaybetmeden soruşturma başlatılması etkili soruşturma yürütme çabası da olmadığını göstermektedir.

* Hapishanelerde dijital dönüşüm olarak adlandırılan ‘Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu Projesi’ ile ilgili olarak ses ve görüntü alan cihazların uygulamaya göre koğuşların ortak alanına ya da hücre şeklinde olan odalarda ortak alan bulunmadığından odaların, ranzaların tam karşısına monte edilecek bir sistem olduğu ifade edilmiştir. Görüntü ve ses kaydı alabilen bu dijital sistemin hücre içine ya da koğuş ortak alanına yerleştirilmesi ya da hücre ve koğuşun özel alanını ihlal edecek mekânsal alanda bulunması kabul edilemez.

* Kırıkkale F Tipi Hapishanesi’nden mahpus M.K, kendisine protez takılması gerektiğinin revir doktoru tarafından dile getirildiğini; ancak hastaneye gidemediğini, gitseler dahi kelepçeli şekilde muayene edilmeye çalışıldıklarını, bunu kabul etmemeleri sebebiyle de tedavilerinin yarıda kaldığını ifade etmiştir. Muayene sırasında doktorun kelepçenin çıkarılmamasını istemesi için temel bir gerekçesi bulunması gerekirken, sağlık hizmeti almaya giden mahpus için bu sürecin işkence haline gelmesi ve kötü muameleye maruz kalması onur kırıcı muameledir. Kişisel önyargılar ya da kurumsal yönlendirmelerle kelepçeli muayenenin aslolan uygulamaymış gibi kullanılması kabul edilemez.

TECRİT KOŞULLARI

* Afyon 1 No’ lu T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde mahpus M.S.A., M.S.K., İ.Ç., Y.B. yaklaşık bir senedir tekli hücrede tutulduklarını ve günde ortalama bir saat havalandırma imkanlarının olduğunu belirtmişlerdir. Bunun gerekçesinin ise Adalet Bakanlığı’nın emri olduğu söylenmiştir. Hücre cezası bir disiplin cezası olması halinde dahi tartışma konusuyken disiplin cezası olmaksızın kişinin tamamen tecrit koşullarında tutulması da işkence yasağına aykırılık oluşturur.

* Bünyan Kadın Kapalı Hapishanesi, Eskişehir H Tipi Kapalı Hapishanesi, Karabük T Tipi Kapalı Hapishanesi’ndeki mahpuslar sıkça, gerekçesiz olarak ya da somut ve makul olmayan gerekçelerle mektuplarının tamamen ya da belli bir kısmının engellenerek gönderilmediğini ifade etmişlerdir.

* Karabük T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde açlık grevinde olan mahpusların sivil toplum örgütlerine, siyasi partilere ve kurumlara gönderdiği mektuplardan sadece CPT’ ye yazılan mektuplarının gönderildiği hususu ve mahpusların hiçbir engele takılmayan, çok önce yazılan mektuplaşmalarının örneklerinin soruşturma dosyalarında görüldüğü ve tüm mektupların gönderilmeden tarandığı düşüncesini uyandırdığı belirtilmiştir. Mahpus mektuplarının arşivlenip arşivlenmediğinin Adalet Bakanlığı tarafından derhal açıklanması zorunluluğudur.

HASTANE SEVKLERİ YAPILMIYOR

* Mahpus anlatımları incelendiğinde görülecektir ki birçok hapishanede Kovid-19 pandemi sürecinin yönetimine ilişkin sorunlarla karşılaşılmakta ve bu durum mahpusların birçok hakkını ihlal etmektedir. Kronik ve acil ağır hastalığı bulunan mahpusların hastaneye sevklerinin gerçekleştirilmemesi ya da çok geç gerçekleştirilmesi, dezenfektan verilmemesi, birçok kişinin bir arada kaldığı koğuşlarda çamaşır suyu gibi hijyen malzemelerinin ihtiyacı karşılayacak düzeyde verilmemesi, maske verilmemesi, kantinden almak istedikleri malzemelerin ise fahiş fiyatlarla satılması ve ürün çeşitliliğinin bulunmaması ortak sorunlardandır.

* OHAL sürecinden bu yana sohbet ve spor hakkı birçok hapishanede kısıtlı olan mahpusların şimdi de bu hakları Kovid-19 pandemi süreci gerekçe gösterilerek ellerinden alınmaktadır. Bu kapsamda pandemi kuralları gözetilerek yeni mekânlar yaratılarak bu imkânlar mahpuslara sağlanmalıdır. Çünkü pandemi sürecinin ne kadar süreceğinin öngörülmezliği tüm kurumların, organizasyonların ve yaşantıların bu sürece göre tekrar tasarlanmasını gerekli kılmaktadır. Avukat görüş odasında plastik cam ile görüş yaptırılması tam da bu sürece adaptasyonla ilgilidir. Aynı özen ve ihtimam mahpusların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri için de gösterilmelidir.”

‘ÖCALAN ÜZERİNDEKİ TECRİT DERHAL KALDIRILMALI’

Şahan, rapor ardından şunları söyledi: “Yaşanan hak ihlallerinde idari yöneticiler, personel, denetim yetkisini yerine getirmeyen idari kurumlar sorumluluk taşımaktadır. Bu sebeple tüm idari birimlerin ve her bir kademesinin, denetim yetkisi bulunan idari kurumların ve ilgili bakanlıkların; ulusal ve uluslararası mevzuattan doğan sorumluluklarını yerine getirmesini ve sorunları ivedilikle çözmesini talep ediyoruz. Ayrıca Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Ankara Hapishane Komisyonu olarak, yaşam hakkının korunması ve kimsenin zarar görmemesi için Adalet Bakanlığı başta olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası kurumları açlık grevcisi mahpusların meşru taleplerinin yerine getirilerek Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit uygulamasının derhal kaldırılması ve artan mahpus hak ihlallerinin sonlandırılması için gerekli girişimlerde bulunmaya davet ediyoruz.”

Diğer başlıklar

22:15 CPT Türkiye’ye geldi: İmralı’yı sordu ama gitmedi
22:04 İran: Hayfa ve Tel Aviv'i yerle bir ederiz
21:56 75 yaş ve üstü yarın aşılanmaya başlayacak
21:07 Urfa’da eylem ve etkinlik yasağı
20:52 Koronadan 132 vefat, 7 bin 489 yeni vaka tespiti
20:45 DSÖ’den mutasyon açıklaması
20:39 TVF Denetim raporunun ‘gizlilik’ muamması: İyi Parti toplantıyı terk etti
20:28 Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
20:12 KHK’li Acun Karadağ tahliye edildi
19:51 Tecridi İngilizce ve Türkçe pankartlar ile protesto ettiler
19:40 Dink duruşmasında esasa ilişkin savunmalar alındı
19:09 Sur’da tecrit yürüyüşle protesto edildi
19:00 TJA Sözcüsü Ayşe Gökkan gözaltına alındı
18:04 Özdağ’a yönelik saldırıya ilişkin 4 gözaltı daha
17:52 ‘Atıklar İzmir'in yaşamını tehdit ediyor’
17:30 Kayı işçileri: Başımıza taş da yağsa mücadelemiz sürecek
17:25 Kürt siyasetçilerin ulusal birlik çalışmaları devam ediyor
17:08 Van’da şüpheli kadın ölümü
17:02 Gazeteciler Akın ve Sarısözen’in duruşması görüldü
16:42 Polis izin vermeyince açıklamayı pencereden yaptılar
16:31 Kadın Üniversitesi projesine karşı eylem: Erkek zihniyete izin vermeyeceğiz
16:30 TJA'lı kadınlardan sanat atölyesi
16:27 Soma davasında heyet değişince karar da değişti
16:23 Güneş’in yakınları Meclis’te HDP ve CHP’yi ziyaret etti
16:22 MEBYA-DER: Tutukluların talepleri bizim de talebimizdir
16:22 Dün Leyla Güven bugün Ayşe Gökkan: Hedef kadın mücadelesinin ta kendisidir
16:14 Meclis'te 'gizli' ibareli rapor tartışması
15:35 Elektriksiz bırakılan Suriyeli sığınmacıları ziyaret ettiler
15:33 Karaduman'ı öldüren erkeğin duruşması ertelendi
15:22 10 Ekim Davası avukatlarından Antep Emniyeti hakkında suç duyurusu
15:02 DİSK Meclis’te HDP’yi ziyaret etti
14:50 Gözaltına alınan HDP Gençlik Meclisi üyeleri Ankara’ya getirildi
14:20 DBP’li Arslan’ın davasında tüm talepler reddedildi
14:05 DTSO ve TMMOB arasında işbirliği protokolü
14:01 Gözaltındaki Aslan serbest bırakıldı
13:57 Dağ’a saldıran Begdaş davada müşteki oldu
13:52 Muhabirlerimiz Kaya ve Sayılğan’ın duruşması görüldü
13:38 Erdoğan yine vaatte bulundu
13:38 BTS: Keyfiliğe sessiz kalmayacağız
13:33 HDP Gençlik Meclisi: Yaşamın her alanında olacağız
13:30 Beştaş: Öcalan’ın çağrısına cevap verilmeli
13:12 5 yılda 10 bin 62 işçinin hayatını kaybetti
13:11 İHD: Güneş’i bulduk Tunç ve Küçüközyiğit nerede?
13:02 Kişi başı en düşük gelir Kürt illerinde
12:55 Dündar: Tecritle barışın sesi kısılmak isteniyor
12:48 TJA aktivisti Ölbeci gözaltına alındı
12:38 Zeynep Şenpınar davasına katılım çağrısı
12:37 TJA Sözcüsü Ayşe Gökkan hakkında tutuklama kararı
11:41 Kerestecioğlu: Zorla kaçırma kirli savaş metodudur
11:32 Diyarbakır’da minibüs ücretlerine zam
11:31 Akşener: Mızrak çuvala sığmıyor
10:39 İnfaz değişikliğiyle tahliye edildi, bir kadını öldürdü, ikisini yaraladı
10:06 Tecavüz haberi soruşturmasına takipsizlik
09:40 Bagok'ta sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
09:22 Libya Ulusal Ordusu Komutanı: Türkiye savaşı destekliyor
09:20 Karatepe: Borsadaki artış sürdürülebilir değil
09:18 Bitlis'teki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
09:08 HDP Kadın Meclisi adalet talebiyle alanlarda olacak
09:07 TİGEM tarihi kalıntıları şantiyeye koydu
09:05 Açlık grevi eylemi 62’nci gününde
09:03 Dede: İmralı rejimi hukuka saldırıdır
09:02 ‘Tecrit Kürt sorunundaki çözüm taleplerinin engellenmesidir’
09:01 Salaz: KDP Türkiye’ye teslim oldu
09:00 Hasta tutuklunun kızı: Annem değil katiller serbest
09:00 'Ulusal birlik Kürtler için olmazsa olmazdır'
09:00 27 OCAK 2021 GÜNDEMİ
08:44 Jeffrey: Onların dışında IŞİD ile savaşan yoktu
26/01/2021
23:39 İskenderun'da tacize soruşturma
22:23 Antalya Limanı Katarlılara satıldı
22:17 HDP’li gençlerden pankart çalışması
22:13 Siyasetçilerden Kobanê’nin kurtuluşuna dair mesaj
21:25 Biden yönetimi, askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden başlatıyor
21:02 Tahliye olan Şenoğlu: Mücadelemizi sürdüreceğiz
19:42 Cinsel istismar failine 15 yıl hapis cezası
19:30 Koronadan vefat sayısı 25 bin 344’e yükseldi
19:18 CHP’li Süllü’den AKP’ye: Öldürülen kadınların kanı hepinizin ellerinde
18:30 Derya Okatan’ın da davası ertelendi
17:59 Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarının davası düştü
17:54 Rüşvetle gündeme gelen AKP’li başkan istifa etti
17:50 Gazeteci Çapan’ın duruşması görüldü
17:48 HDP’nin cins kırımına ilişkin genel görüşme talebi reddedildi
17:43 TV 10 çalışanlarının yargılandığı dava ertelendi
17:41 İstismar sanığına 33 yıl hapis cezası
17:18 Polisle tartışan 2 kasap gözaltına alındı
17:13 Uçan Süpürge Vakfı’ndan ‘Ev içi emeğini kim tasarlıyor?’ hackathonu
17:08 İstanbul ilçelerine ikamet sınırlaması
17:05 Elektriksiz bırakılan Suriyeli mülteciler için soru önergesi
16:46 Baş’tan iktidara: Gideceksiniz, Türkiye yeniden kurulacak
16:37 ‘Müzik sektörü kurban seçildi’
16:25 Gökhan Güneş: Çıplak darp edildim, tecavüzle tehdit edildim
16:15 Van-Bahçesaray yolu bir haftadır ulaşıma kapalı
16:14 Sanatçılar: Kayyum rektör sanat çalışmalarımıza el koydu
16:02 Suriyeli sığınmacılara elektrik yerine çamaşır suyu verildi
15:56 Ozalitlerle açlık grevine dikkat çekildi
15:55 Basın açıklamasına 7 yıl 6 ay hapis cezası
15:55 Kılıçdaroğlu: Sarayda oturanlar gerçeği görmek istemiyor
15:53 Baldur işçilerine dayanışma ziyareti
15:39 'Etkin aşılama salgını kontrol altına alır'
15:26 Alevilerin evlerinin işaretlenmesi protesto edildi
15:24 HDK Eş Sözcüsü Şenoğlu tahliye edildi