Aydın Barosu ve meslek odalarından tepki

img
AYDIN - Aydın Barosu ve kentteki meslek odaları, hükümetin baro ve meslek odalarına yönelik müdahale girişimlerine tepki göstererek, her koşulda mücadele edeceklerini vurguladı. 
 
Aydın Barosu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Aydın İl Koordinasyon Kurulu, Aydın Tabip Odası ve Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, hükümetin baro ve meslek odalarına müdahale girişimlerine ilişkin ortak basın açıklaması düzenledi. Aydın Barosu’nda yapılan açıklamada, Baro Başkanı Gökhan Bozkurt konuştu. 
 
Salgın sürecinde baro ve akademik meslek odalarının yapısının ve seçim sistemlerinin değiştirilmesine ilişkin tartışmaların yeniden gündeme getirilmesini endişe verici olarak gördüklerini belirten Bozkurt, demokratik bir süreç işletilmeden, meslek odalarından ve üniversitelerden görüş ve öneri alınmadan, yine bu görüş ve önerileri sunanlardan oluşacak bir komisyonda değişiklik önerilerini tartışmaya açmadan, gizlice ve kapalı toplantılarla, değişiklik yapılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Bozkurt, Demokrasiye ve meslek odalarının demokratik bir şekilde yapılan seçimlerine gösterilen tahammülsüzlüğe son verilmesi gerektiğini söyledi. 
 
KAMUNUN YARARINI SAVUNUYORUZ
 
Meslek odalarının seçim sistemlerine müdahale ya da diğer yollarla bertaraf edilip etkisizleştirilmek istenmesinin arkasındaki asıl rahatsızlığı bilindiğini dile getiren Bozkurt, meslek odalarının, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı, insan hakları, hukukun üstünlüğü, canlıyı ve çevreyi koruma ve tüm sağlık hizmetlerinde ekonomi, gelir dağılımı ve vergilendirme uygulamalarında ülkeyi yönetenlerin değil, her açıdan kamunun yararını savunduklarının altını çizdi. Bozkurt, “Sosyal hukuk devletinin sürekliliği; planlama, sanayileşme, kalkınmada kamusal yararların önceliği, kamusal hizmet ve kamusal denetimin doğru bir şekilde yapılması için bugüne kadar sürdürdüğümüz mücadelemizi bundan sonra da her koşulda sürdüreceğiz” dedi.