Sit alanına yapılmak istenen proje için bilirkişi incelemesi

img

MUĞLA - Marmaris ilçesi Karacasöğüt Koyu'nda yapılmak istenen yat limanı projesine karşı açılan yürütmeyi durdurma davasının bilirkişi incelemesi yapıldı.

Muğla Marmaris Karacasöğüt Koyu’nda Global Sailing şirketinin yapmak istediği yat limanı için verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değil" kararına karşı açılan davada bilirkişi incelemesi yapıldı. Bölgenin 1'inci derece arkeolojik sit alanı olduğunu belirterek yürütmeyi durdurma davası açan yurttaşlar, gelen bilirkişi heyetine bölgedeki arkeolojik kalıntıları göstererek, limanın vereceği zararı anlattı. Bölgede incelemelerde bulunan ve yurttaşları dinleyen heyet, raporunu hazırlayarak davanın görüldüğü Muğla 2'nci İdare Mahkemesi'ne sunmak üzere bölgeden ayrıldı.

DAHA ÖNCE İPTAL EDİLMİŞTİ

İncelemeye dair yazılı bir açıklama yayınlayan Marmaris Kent Konseyi,  bölgede daha öncede verilen marina izinlerinin Muğla 1. İdare Mahkemesi tarafından, proje alanında 1. derece arkeolojik SİT alanı bulunması nedeniyle iptal edildiğini anımsattı. Yine mahkeme kararıyla projenin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, "Keşif yapılan alanın Deniz Karamanoğlu Saral’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Global Marin A.Ş. işletmeciliğinde yürütülen bir yelken okulu olmasına karşın yüzer iskelesine 40 adet tekne bağlı olduğu tarafımızca tespit edildi. Yine ekteki fotoğraflardan bölgeden çıkan tarihi eserlerin hem dekorasyon hem de yapı malzemesi olarak kullanımıyla proje alanının açık hava müzesine dönüştüğü görülecektir. Karacasöğüt Koyu, henüz kazı çalışması yapılmamış Amnistos antik kentinin önemli lokasyonunda yer almakta olup yasa gereği koruma altında olmalıdır" denildi.

DOĞAL MİRAS

Gökova Körfezi’nin canlılığını oluşturan fauna ve florasının üreme ve çoğalma alanı olduğu da belirtilen açıklamada, "Doğal miras ve biyoçeşitliliğin devamı için de koruma altına alınması gereken nadir bir bölgedir.  Şimdi bir marina büyütme talebi ve bu talebe verilen ÇED gerekli değildir kararının iptali için ilerleyen yasal sürecin 2002’de yelken okulu ile başladığını hatırlamak gerekir. Çocuk ve gençlere yelken eğitimi vermek, yelkenciliği sevdirmek amacıyla verilen izin iskelenin bu amaçla kullanılmasını, tekne bağlanmaması ve yapılaşmaya gidilmemesi taahhütlerini içeriyor. Keşif sırasında şirketin, içinde yer aldığı ormanlık ve arkeolojik alanı tahrip ettiği tespitlerimiz arasında yer almıştır. İdari mahkemeye sunulacak bilirkişi raporunun tüm bu konulara açıklık getirecek ve verilecek kararın da kamu yararını tesis edecek şekilde kurulmasını bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.