Sağlık emekçileri nöbette: Şiddeti körükleyen politikalardan vazgeçin

img

İSTANBUL - TTB'nin çağrısı ile sağlık emekçilerine yönelik şiddetin son bulması ve Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı’nın kabul edilmesi için Kadıköy'de nöbet tutan sağlık emekçileri, "Şiddeti körükleyen politikalardan vazgeçin" çağrısı yaptı.

Son dönemlerde sağlık emekçilerine yönelik artan şiddetin son bulması ve Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısının kabul edilerek yasalaşması adına Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) çağrısı ile İstanbul Tabip Odası (İTO) Kadıköy Beşiktaş Vapur İskelesi önünde bir araya gelerek nöbet tuttu. Nöbet eylemine, sağlık emekçileri beyaz önlükleri ile katıldı. Eyleme birçok sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcisi de destek verirken, nöbet yaşamını yitiren sağlık emekçileri adına yapılan bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

‘HEKİME ŞİDDET TOPLUMUN UTANÇ TABLOSUDUR’

Eylemde İlk olarak TTB eski başkanı Dr. Erdal Atabek söz aldı. Atabek sağlıkta yaşanan şiddet tablosunun ülke adına bir utanç tablosu olduğunu söyledi. Hekimlerin toplumun sağlığı için emek harcadığına belirten Atabek, “Hekimlere yönelik şiddet toplumun tüm ahlaki yapısının yok oluşunun göstergesidir. Hekimlik insanlık tarihinin başlangıcından itibaren var olan bir meslektir. Sağlık hizmetleri verenlerini korumak devletin birinci görevidir. Bu görevi yerine getirmezlerse biz kendimizi korumak zorunda kalırız ve bundan en çok toplum etkilenecektir” dedi.

‘SAĞLIK METALAŞTIRILIYOR’

Atabek ardından TTB Merkez konsey eski başkanı Gencay Gürsoy, “Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemleri sağlıkta dönüşüm programı ile hız kazandı. Bu tesadüfi bir şey değil. Sağlığın alınıp satılan bir meta dönemine getirilmesi ile sağlığın karşılığını ödediğini düşünen hasta yakınları parsının karşılığını beklemek gibi düşüncelere kapılıyor. Sorunun çözümü sadece yasalar çıkarılarak değil, yanı zamanda sağlığın metalaşmadan çıkarılarak kamulaştırılması ile çözülecek” dedi.

‘ŞİDDET YAŞAMIMIZI VE SAĞLIĞIMIZI TEHLİKEYE ATIYOR’

İstanbul Tabip Odası adına basın açıklamasını ise İTO Yönetim Kurulu Üyesi Güray Kılıç yaptı. Sağlık emekçilerine yöneltilen şiddetin çaresizlik olduğunu söyleyen Kılıç, “Sağlık hizmetinde hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelen saldırılar aslında kendi yaşamımızı ve sağlığımızı tehlikeye atmaktan başka işe yaramaz” diyerek sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların hiçbir gerekçesinin olamayacağını belirtti.

‘ŞİDDETİ KÖRÜKLEYEN POLTİKALARDAN VAZGEÇİN’

Sağlıkta şiddetin artmasının devlet hastanelerinin işletme-şirket mantığına bürünmesinden kaynaklandığına dikkat çeken Kılıç, devamla şunları söyledi: “Çözümün başlangıcı nitelikli, güvenilir, hastalara ihtiyaçlarına göre düzenlendiği, sağlık altyapısının ülkenin ve hastaların ihtiyaçlarına göre düzenlendiği bir sağlık ortamını talep etmekten geçmektedir. Sağlıkta şiddetin son bulması, TTB’nin önerdiği “Sağlıkta Şiddet Yasası”nın çıkarılması ve sağlık ortamında şiddeti körükleyen politikalara son verilmesi talebiyle TBMM’yi göreve çağırıyoruz.”

Basın açıklaması ardından iki saatlik nöbet forum şeklinde devam etti.